First Term Examination-2078

Exam Routine

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू ,

श्रावण १७ गते आइतबारदेखि श्रावण २४ गते आइतबारसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछाैँ । परीक्षा बस्तुगत (Objective) र विषयगत (Subjective), VIVA & ASSIGNMENT गरी मूलायाङकन गरिने छ । बस्तुगत परीक्षा नियमित विहान र बे्लुकी कक्षाहरूमा हुनेछ भने विषयगत परीक्षाको प्रश्नपत्र ठीक ११ बजे TEAMS को ASSIGNMENT मा पठाइने छ । श्रावण २५ गते देखि ३० गतेसम्म सम्पुर्ण कक्षाहरू बन्द रहने गरी वर्खे बिदा दिइएको छ । श्रावण ३० गते शनिबार बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ ।

धन्यबाद

थकिन कुमार गुरूङ 9851063537

Leave a Reply

Your email address will not be published.