Feedback

विद्यालयको बारेमा सम्बन्धित विद्यार्थीको बारेमा र कुनै शिक्षकशिक्षिका बारे यहाँलाई केहि सुझवाको रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ । नयाँ अभिभावकहरूले केही जानकारी लिन चाहनुभएमा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ । यहाँहरूको सल्लाह सुझाब गोप्य राखिनेछ र यसको पहुँच सिधै प्रिन्सिपलसँग मात्र रहनेछ । धन्यबाद ..