Online Result Notice

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, COVID 19 कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय चैत्र ६ गतेदेखि बन्द रहन गयो र चैत्र २२ गते वार्षिक परीक्षा नतिजा ONLINE मार्फत उपलब्ध Read More…