First Term Examination-2078

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू , श्रावण १७ गते आइतबारदेखि श्रावण २४ गते आइतबारसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछाैँ । परीक्षा बस्तुगतRead More…

GK/IQ RESULT PUBLISHED

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, फाल्गुण र चैत्र महिनाको हरेक शनिबार नौँ हप्तासम्म सञ्चालन भएको सामान्यज्ञान कक्षा सञ्चालन गरेको थियौँ । उक्त कक्षाहरू पश्चाRead More…

Online Result Notice

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, COVID 19 कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय चैत्र ६ गतेदेखि बन्द रहन गयो र चैत्र २२ गते वार्षिक परीक्षा नतिजा ONLINE मार्फत उपलब्ध Read More…

Welcome to Greenland High School

Greenland at a Glance Greenland School is a full-fledged English medium co-ed school located at Tokha Mun.-8, Dhapasi Kathmandu in a serene environment of beautiful valley of northern side established in 1993. Green foothills and open lands with a very healthy environmental flora surround it, which is completely free from the hustle and bustle of city life. School has its own systematically deRead More…