FIRST TERM EXAM ROUTINE 2079

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, शैक्षिकसत्र २०७९ सालको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा श्रावण १२ गते बिहिबारदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने कुरा जानकारी गराउँदछौँ । श्रRead More…