GK/IQ RESULT PUBLISHED

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, फाल्गुण र चैत्र महिनाको हरेक शनिबार नौँ हप्तासम्म सञ्चालन भएको सामान्यज्ञान कक्षा सञ्चालन गरेको थियौँ । उक्त कक्षाहरू पश्चाRead More…