First Term Examination-2078

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू , श्रावण १७ गते आइतबारदेखि श्रावण २४ गते आइतबारसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछाैँ । परीक्षा बस्तुगतRead More…

GK/IQ RESULT PUBLISHED

आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, फाल्गुण र चैत्र महिनाको हरेक शनिबार नौँ हप्तासम्म सञ्चालन भएको सामान्यज्ञान कक्षा सञ्चालन गरेको थियौँ । उक्त कक्षाहरू पश्चाRead More…