Neemacademy (learner App)

download Neemacademy (Learner) from play store.

click login Don’t click submit Click here to login

User: 9851063537

password: greenland

Select Subject

Select your subject for your class.

Enjoy the Text,Video,puzzles, questions . Principal 9851063537

आदरणीय अभिभावकज्यू कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी र कक्षा १० का छात्रछात्रालार्इ उपयोगि छ ।

कक्षा १० का SEE तयारीमा रहेका छात्रछात्रालार्इ SEE Math,Science & Opt Math practice books हरू अति उपयोगि रहेको छ ।

धन्यबाद

neemacademy.com

थकिन कुमार गुरूङ 9851063537

गाह्रो सारो परेमा फोन गर्न झन्झट नमान्नु होला ।