परीक्षाफल प्रकाशित…. बैशाख ४ नतिजा कसरी हेर्ने ?

परीक्षाफल प्रकाशित…. बैशाख ४ नतिजा कसरी हेर्ने ?

आदरणीय अभिभावकज्यू, लकडाउनको समयअवधि बैशाख १५ सम्म पुगेको हुदाँ चैत्र ६ गते सम्पन्न वार्षिक परीक्षाफल Online मार्फत धोषणा गरिएको छ…