Staff

MiDas Eclass App

कसरी हेर्न र पढन सकिन्छ ? आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यस पटक मिडास र्इक्लासलार्इ धन्यबाद दिन चाँहान्छु । सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू Lock Down…

परीक्षाफल प्रकाशित…. बैशाख ४ नतिजा कसरी हेर्ने ?

आदरणीय अभिभावकज्यू, लकडाउनको समयअवधि बैशाख १५ सम्म पुगेको हुदाँ चैत्र ६ गते सम्पन्न वार्षिक परीक्षाफल Online मार्फत धोषणा गरिएको छ…